TK 175

FAO 180 Trojlíniový hybrid

Velmi raný hybrid, s nejkratší vegetační dobou registrovaný v Maďarsku. Silnostébelná rostlina s mohutným kořenovým systémem a s vynikající suchovzdorností. Při setí po pšenici nebo v bramborářské výrobní oblasti je možné sklízet na siláž s vysokým objemem.

Hlavní charakteristika

•Velmi raný hybrid

•Vyznačuje se suchovzdorností

•Má vynikající počáteční růst

•Dobrá odolnost proti fuzarióze  

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 75-80 tis. rostlin/ha

•Dobrá úrodnost i v extenzivních podmínkách

•Rychlý počáteční vývoj umožňuje pěstování v chladnějších podmínkách

 

GKT 211

FAO 200 Trojlíniový hybrid

Intenzivní hybrid se silným stéblem. Výnosy jsou srovnatelné s výnosem hybridů ze skupiny FAO 200. Se svojí brzkou dobou kvetení většinou předběhne letní vysoké teploty. Rostlina je vegetativní, proto při dobré úrodě zrna je schopná produkovat i vynikající úrodu objemu.

Hlavní charakteristika

•Velmi raný hybrid

•Rychlý počáteční růst s vynikající suchovzdorností.

•Zrna jsou vyvinutá po celá délce palice i v horších podmínkách

•Pro tento hybrid je charakteristický rychlý nárůst sušiny při dozrávání

•Silné stéblo a silný kořenový systém, odolný proti poléhání

•Dobrá odolnost proti fuzarióze

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 75-80 tis. rostlin/ha

•Hybrid pro velmi časnou sklizeň

•Doporučení i pro pozdější setí

•Velmi dobré výsledky v chladnějších oblastech

 

GKT3213

FAO 240 Dvojlíniový hybrid

Hybrid s vysokým potenciálem výnosu ve svojí kategorii. V registračních zkouškách v douletém průměru v letech 2013-2014 dosahoval vyšší výnos o 25% proti standartům skupiny. Dosahuje výnosu na úrovni hybridů FAO 200 s kratší vegetační dobou.

Hlavní charakteristika

•Velmi raný hybrid

•Pevné stéblo se silným kořenovým systémem

•Vynikající suchovzdornost

•Dobrá odolnost proti fuzariózám

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 70-80 tis. rostlin/ha

•V intenzivních podmínkách dosahuje špičkové výnosy

•V extenzivních podmínkách dosahuje nadprůměrné výnosy

 

GKT 270

FAO 270 Trojlíniový hybrid

Hybrid s výborným potenciálem výnosu a vysokou jistotou výnosu. Registrovaný hybrid v roce 2014, pro který je charakteristický jedinečný počáteční růst. Pro svoje časné kvetení má nadprůměrnou odolnost proti teplotním a suchým stresovým faktorům. Při pěstování na siláž můžeme počítat s vysokou kvalitou objemu.

Hlavní charakteristika

•Raný hybrid

•Vysoká stabilita výnosu a výborná pěstitelská plasticita

•Dobrá pevnost stébla

•Vynikající suchovzdornost

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 65-70 tis. rostlin/ha

•Snáší časnější setí, může se i časněji sklízet

•Velmi dobrá předplodina pro pšenici

 

GKT 288

FAO 290 Trojlíniový hybrid

Intenzivní počáteční růst se silným stéblem a kořenovým systémem. V některých případech se výnos pohybuje na úrovni hybridů FAO 300. Velmi dobrá předplodina pro pšenici. Oblíbený hybrid pro svoji ranost.

Hlavní charakteristika

•Velmi raný hybrid

•Vysoký genetický potenciál

•Vegetativní typ

•Palice jsou opylené po celé délce

•Velmi dobrá odolnost proti fuzariózám

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 65-70 tis. rostlin/ha

•Vynikající počáteční růst je vhodný na časnější termín setí

•Velmi dobře se odvděčí výnosem v intenzivních podmínkách

 

Sarolta

FAO 290 Trojlíniový hybrid

Hybrid s vynikající vlastností svojí skupiny z pohledu suchovzdornosti, kterou má nadprůměrnou. Zrna jsou tvrdá, zdravá s vysokým obsahem karotenu. Proti fuzariózám a dalším houbovým chorobám je odolná. Má dobrou toleranci proti stresovým podmínkám v průběhu vegetace.

Hlavní charakteristika

•Velmi raný hybrid

•Vynikající elasticita

•Vysoká hektolitrová váha

•Vysoký genetický potenciál, který ukazuje v intenzivních podmínkách

•Objemová hmotnost zrna má vysokou hodnotu

•Dobře se vypořádává se stresovými situacemi během vegetace

•Rychle se zbavuje vody při sklizni s nadprůměrnými výnosy

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 60-70 tis. rostlin/ha

•Velmi časná sklizeň s nízkou vlhkostí

•V průměrných podmínkách poskytuje nadprůměrné výnosy

•Je dobrá předplodina pro ozimy, je vhodná pro i pro pozdější setí

 

GKT 376

FAO 360 Dvojlíniový hybrid

Pro tento hybrid je charakteristická vynikající adaptabilita a stabilita pro různé klimatické a pěstitelské podmínky. Má dobrou pevnost stébla a silný kořenový systém. Rychle se zbavuje vody při dozrávání. Hybrid je schopný nadprůměrných výnosů.

Hlavní charakteristika

•Intenzivní počáteční růst

•Generativní typ rostliny

•V intenzivních podmínkách se v porostu vyskytují i dvě palice na rostlině

•Typ zrna je koňský zub

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 65-75 tis. rostlin/ha

•Svojí raností je vhodná jako předplodina pro pšenici

•Je úspěšně pěstovaná v rámci stření Evropy

 

GKT 372

FAO 370 Dvojlíniový hybrid

Silný počáteční růst s nadprůměrnou dynamikou uvolňování vody ze zrna. Má pevné stéblo a vynikající výnosový potenciál. Středně raný hybrid. Odolnost proti fuzarióze je vynikající, proto je vhodná jako předplodina pro pšenici.

Hlavní charakteristika

•Silný kořenový systém

•Průměrná výška rostliny, pevné stéblo, odolná proti polehání

•V intenzivních podmínkách se v porostu vyskytují i dvě palice

•Typ zrna je koňský zub

•Dobrá suchovzdornost

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 65-75 tis. rostlin/ha

•Generativní typ

•Není velký objem posklizňových zbytků

 

GKT 386

FAO 380 Trojlíniový hybrid

 Hybrid s dynamickým počátečním růstem, pevným stéblem a výjimečnou adaptabilitou. Doporučuje se do průměrných a lepších půdních podmínek.

Hlavní charakteristika

•Silný počáteční růst

•Pevné nepoléhavé stéblo

•Výborná adaptabilita

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců 65-75 tis./ha

•Časnějším setím se dá dosáhnout velmi vysokého výnosu s nízkou vlhkostí

•Výborná reakce na dodané živiny

 

Szegedi 386

FAO 390 Trojlíniový hybrid

Suchovzdorný hybrid s možností využití na zrno i siláž. Nepoléhavý, vyznačuje se velkým objemem zelené hmoty. 

Hlavní charakteristika

•Rychlý a silný počáteční růst

•Velmi dobrá pevnost stébla

•Vynikající adaptabilita

•Rychlé vysychání zrna

•Dobře využívá srážky na konci vegetace

•Výnosy i v sušších letech jsou nadprůměrné

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet rostlin na zrna je 60-70 tis. rostlin/ha, 

 •Doporučený počet rostlin na siláž je to 70-75 tis. rostlin/ha

•Doporučený hybrid i pro pozdější setí

•V intenzivních podmínkách poskytuje vysoké výnosy

•Obstojí i v méně příznivých podmínkách

 

GK Silostar

FAO 490 Trojlíniový hybrid

V registračních zkouškách dosahoval tento hybrid vynikající výnosy sušiny a výnosu celkové energie na plochu. V intenzivních podmínkách s dobrými vláhovými poměry je schopná poskytovat špičkové výnosy. 

Hlavní charakteristika

• Vysoký výnos zelené hmoty a sušiny

• Vynikající výnos energie z plochy

• Vynikající počáteční růst

• Velmi dobrý podíl palic a zelené hmoty

• GK SILOSTAR není náchylný na zasychání spodních listů

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

• Doporučený počet jedinců je 70-75 tis./ha

• Intenzivní silážní hybrid s dobrým olistěním

• Hybrid je vhodný pro využití bioplynových stanic

Joomla templates by a4joomla