FAO 290 Trojlíniový hybrid

Hybrid s vynikající vlastností svojí skupiny z pohledu suchovzdornosti, kterou má nadprůměrnou. Zrna jsou tvrdá, zdravá s vysokým obsahem karotenu. Proti fuzariózám a dalším houbovým chorobám je odolná. Má dobrou toleranci proti stresovým podmínkám v průběhu vegetace.

Hlavní charakteristika

•Velmi raný hybrid

•Vynikající elasticita

•Vysoká hektolitrová váha

•Vysoký genetický potenciál, který ukazuje v intenzivních podmínkách

•Objemová hmotnost zrna má vysokou hodnotu

•Dobře se vypořádává se stresovými situacemi během vegetace

•Rychle se zbavuje vody při sklizni s nadprůměrnými výnosy

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 60-70 tis. rostlin/ha

•Velmi časná sklizeň s nízkou vlhkostí

•V průměrných podmínkách poskytuje nadprůměrné výnosy

•Je dobrá předplodina pro ozimy, je vhodná pro i pro pozdější setí

Joomla templates by a4joomla