Osivo je zpracováno speciální technologií vytvořenou firmou LABRIS, s.r.o. Této technologie bylo dosaženo díky mnohaleté zkušenosti v oblasti výroby osiva máku. Výsledkem této technologii je osivo máku vysoké kvality. Eliminuje se možnost poškození semen, zdokonalila se separace a výběr nejvhodnějších semen pro osivo. 


Úprava osiva:


Veškeré dodávané osivo je kalibrované velikostně a hmotnostně.


HWT - (příplatkové ošetření) Dezinfekce horkou vodou. Jedná se o zásah, který likviduje primární zdroj infekce – bakterie na povrchu semen.


Předklíčení osiva(příplatkové ošetření) V osivu iniciujeme proces klíčení, který zastavíme před protržením slupky. Použitím předklíčeného osiva se výrazně zvýší jednotnost klíčení i polní vzcházivost. To zlepšuje zapojení porostu a zjednodušuje použití herbicidů. Porost založený z předklíčeného osiva rychleji vzchází, což mimo jiné znamená, že preemergentní herbicidy je nutné použít ihned po zasetí. Termín setí má být volen spíše pozdnější, do optimálních půdních podmínek. Předklíčené osivo je nutno skladovat v originálních obalech při teplotách 5 – 15 °C. Použitelnost takto upraveného osiva je časově omezená a není jej možné přechovávat do další sezóny.


Základní ošetření osiva:


 

Pomocný rostlinný přípravek Clonoplus obsahuje spóry více kmenů houby rodu Clonostachys, které byly pečlivě vybrány s ohledem na jejich užitečné vlastnosti. Jde o přirozeně se vyskytující houby, které rozkládají organické zbytky v půdě a zvyšují příjem živin. Tyto užitečné houby také rozkládají zárodky patogenních hub (např. Rhizoctonia solanii; Sclerotinia sclerotiorum; Botrytis cinerea; Bipolaris sorokiniana; Verticilium dahliae; některé druhy fusarií …). Ve volné půdě v průběhu zimního a časně jarního období redukují zamoření fytopatogeny a rozkládají posklizňové zbytky (houby rodu Clonostachys obsažené v přípravku jsou aktivní již od 7°C).


YaraVita Teprosyn NP + Zn je kapalné hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a zinku. Je navrženo speciálně pro ošetření osiva, tak aby zajistilo rychlý start vzcházejících rostlin. Klíčící semena mají vysoké požadavky na zinek a fosfor.


Aplikace TERRA-SORB® doplňuje aminokyseliny, které jsou syntetizovány rostlinami. Zajišťuje vysoký výnos, neboť umožňuje rostlinám uchovávat si energii pro syntézu, a plní funkci stimulátoru fyziologických procesů. TERRA-SORB® poskytuje rostlině všechny aminokyseliny, potřebné pro syntézu bílkovin.

 

 

TOPlist
Joomla templates by a4joomla