FAO 370 Dvojlíniový hybrid

Silný počáteční růst s nadprůměrnou dynamikou uvolňování vody ze zrna. Má pevné stéblo a vynikající výnosový potenciál. Středně raný hybrid. Odolnost proti fuzarióze je vynikající, proto je vhodná jako předplodina pro pšenici.

Hlavní charakteristika

•Silný kořenový systém

•Průměrná výška rostliny, pevné stéblo, odolná proti polehání

•V intenzivních podmínkách se v porostu vyskytují i dvě palice

•Typ zrna je koňský zub

•Dobrá suchovzdornost

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 65-75 tis. rostlin/ha

•Generativní typ

•Není velký objem posklizňových zbytků

Joomla templates by a4joomla